HHX-2952RF-35

5,100 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-2952RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,100

HHX-2952YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,100

HHX-2952BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,100

HHX-2952F-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,100

HHX-2952WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,100

HHX-2952WYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,100

Danh mục: