HHX-3535IRF-50

28,100 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-3535IRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   28,100

HHX-3535IYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   28,100

HHX-3535IBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   28,100

HHX-3535IBF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   28,100

HHX-3535IWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   28,100

HHX-3535IWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   28,100

Danh mục: