HHX-353QIRF-5630

19,600 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-353QIRF-5630

red

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   19,600

HHX-353QIYF-5630

yellow

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   19,600

HHX-353QIBF-5630

blue

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   19,600

HHX-353QIGF-5630

green

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   19,600

HHX-353QIWF-5630

white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   19,600

HHX-353QIWYF-5630

warm white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   19,600

Danh mục: