HHX-75152IRF-5630

15,700 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-75152IRF-5630

red

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   15,700

HHX-75152IYF-5630

yellow

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   15,700

HHX-75152IBF-5630

blue

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   15,700

HHX-75152IGF-5630

green

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   15,700

HHX-75152IWF-5630

white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   15,700

HHX-75152IWYF-5630

warm white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

1.8W

   15,700

Danh mục: