HHX-3554RF

18,800 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-3554RF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

1.44W

   18,800

HHX-3554YF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

1.44W

   18,800

HHX-3554BF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

1.44W

   18,800

HHX-3554GF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

1.44W

   18,800

HHX-3554WF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

1.44W

   18,800

Danh mục: