HHX-354RLF

8,600 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-354RLF

red

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.48W

    8,600

HHX-354YLF

yellow

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.48W

    8,600

HHX-354BF

blue

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.48W

    8,600

HHX-354GF

green

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.48W

    8,600

HHX-354WF

white

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.48W

    8,600

Danh mục: