HHX-38102ILRF-50

17,600 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-38102ILRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   17,600

HHX-38102ILYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   17,600

HHX-38102ILBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   17,600

HHX-38102ILGF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   17,600

HHX-38102ILWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   17,600

HHX-38102ILWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   17,600

Danh mục: