HHX-38103ILRF-50

18,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-38103ILRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-38103ILYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-38103ILBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-38103ILGF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-38103ILWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-38103ILWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

Danh mục: