HHX-384ILRF-50

22,700 

Mã nhà   SXMàuMô tảđiện áp   SDCông xuất Giá bán HHX-384ILRF-50red5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.96W   22,700 HHX-384ILYF-50yellow5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.96W   22,700 HHX-384ILBF-50blue5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.96W   22,700 HHX-384ILGF-50green5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.96W   22,700 HHX-384ILWF-50white5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.96W   22,700 HHX-384ILWYF-50warm   white5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.96W   22,700

Danh mục: