HHX-384IRF-50

24,300 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-384IRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   24,300

HHX-384IYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   24,300

HHX-384IBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   24,300

HHX-384IGF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   24,300

HHX-384IWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   24,300

HHX-384IWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.96W

   24,300

Danh mục: