HHX-736RL

4,700 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-736RL

red

Super flux LED,non-waterproof

DC12V

0.24W

    4,700

HHX-736Y

yellow

Super flux LED,non-waterproof

DC12V

0.24W

    4,700

HHX-736B

blue

Super flux LED,non-waterproof

DC12V

0.24W

    4,700

HHX-736G

green

Super flux LED,non-waterproof

DC12V

0.24W

    4,700

HHX-736W

white

Super flux LED,non-waterproof

DC12V

0.24W

    4,700

Danh mục: