HHX-385IRF-35

16,500 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-385IRF-35

red

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   16,500

HHX-385IYF-35

yellow

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   16,500

HHX-385IBF-35

blue

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   16,500

HHX-385IGF-35

green

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   16,500

HHX-385IWF-35

white

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   16,500

HHX-385IWYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.48W

   16,500

Danh mục: