HHX-75123ARF-50

11,600 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-75123ARF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

HHX-75123AYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

HHX-75123ABF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

HHX-75123AGF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

HHX-75123AWF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

HHX-75123AWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

HHX-75123AWRGBF-50

RGB

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   11,600

Danh mục: