HHX-48113RF-35

7,100 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-48113RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    7,100

HHX-48113YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    7,100

HHX-48113BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    7,100

HHX-48113GF-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    7,100

HHX-48113WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    7,100

Danh mục: