HHX-715RLF

9,400 

 Mã nhà   SXMàuMô tảđiện áp   SDCông xuất Giá bán HHX-715RLFredSuper   flux LED,waterproofDC12V0.48W    9,400 HHX-715YLFyellowSuper   flux LED,waterproofDC12V0.48W    9,400 HHX-715BFblueSuper   flux LED,waterproofDC12V0.48W    9,400 HHX-715GFgreenSuper   flux LED,waterproofDC12V0.48W    9,400 HHX-715WFwhiteSuper flux   LED,waterproofDC12V0.48W    9,400

Danh mục: