MCB Mitsubishi BH-D6-2P-63A

 MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-63A.
Số cực 2P.
Dòng điện định mức 63A.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Điện áp định mức 400V.
Đường đặc tính tải loại B hoặc C.
Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X.

Danh mục: