MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A 36kA

 MCCB Mitsubishi NF400-CW/3P/36KA.
Dòng định mức: 400A.
Số cực: 3P.
Dòng ngắn mạch AC400V: 36kA.
Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Danh mục: