Module P10 3 màu (2R+1G) Indoor

350,000 

Kích thước : 160mm x 320mm
Điểm ảnh : 32 x 16 dot
Chế độ quét :1/4
Đặc tính : indoor ( dùng trong nhà )
 Loại bóng : gồm 1 bóng xanh và 1 bóng đỏ

Danh mục: