Module P10 3 màu (2R+1G) Outdoor

380,000 

Kích thước : 160mm x 320mm
Điểm ảnh : 16 x 32 dot
Đặc tính : Outdoor ( dùng ngoài trời )
Một điểm ảnh gồm 2 bóng đỏ 1 bóng xanh

Danh mục: