Module P20 3 màu (2R+1G)

285,000 

Kích thước : 160mm x 320mm
Điểm ảnh : 8 x 16 dot
Chế độ quét :
Đặc tính : Outdoor ( dùng ngoài trời )

Danh mục: