Module P7.62 – 1 Mầu đỏ

395,000 

Loại 1
Kích thước : 122mm x 488mm
Điểm ảnh : 16 x 64 dot
Chế độ quét :
Đặc tính : indoor ( dùng trong nhà )

Danh mục: