Module P4.75 3 màu (1R+1G)

730,000 

 Kích thước : 152mm x 304mm
Điểm ảnh : 32 x 64 dot
Chế độ quét :
Đặc tính : indoor ( dùng trong nhà)

Danh mục: