Module P7.62 3 màu (1R+1G)

800,000 

Kích thước : 244mm x 488mm
Điểm ảnh : 32 x 64 dot
Chế độ quét :1/4
Đặc tính : indoor ( dùng trong nhà )

Danh mục: