DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ CHIỀU NGÀY 02/10/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ CHIỀU NGÀY 02/10/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 RZA0492 Board             20 KHOATHV Anh Hùng Hàng đã về đủ
4 RZA0493 Board               3 KHOATHV Anh Hùng Hàng đã về đủ
5 CP-2FCW             10 KHOATHV Anh Hùng Hàng đã về đủ
6 SN74LVC112ANSR TEXAS   INSTRU. SOP-16   (5.2mm width) 30 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *