DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 09/12/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 09/12/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 Illuminated Tact Switch   15x15x9.7mm  Màu trắng Hạnh Bg   qua Skype 50 Loantt Anh Hoàn Hàng đã về đủ
2 Illuminated   Tact Switch 15x15x9.7mm  Màu   Đỏ Hạnh Bg qua Skype 50 Loantt Anh Hoàn Hàng đã về đủ
3 Illuminated   Tact Switch 15x15x9.7mm   Màu Xanh (Green) Hạnh Bg qua Skype 50 Loantt Anh Hoàn Hàng đã về đủ
4 Illuminated   Tact Switch 15x15x9.7mm  Màu vàng Hạnh Bg qua Skype 50 Loantt Anh Hoàn Hàng đã về đủ
5 LCD12864 5V 3 Thichth Scavi Huế Hàng đã về đủ   (hàng về mã: TM12864Z-1)
6 HEDS-9140   (ENCODER MOTOR máy bọ) HEDS-9140   HEDS-9140 # A00 500 cảm biến dòng đầu đọc bộ mã vạch động cơ Gahn Electronics 10 Thichth Scavi Huế Hàng đã về đủ
7 Mỏ hàn MỎ   HÀN ĐIỀU CHỈNH
    NHIỆT ĐỘ NO-907 220V-60W
4 Thichth Scavi Huế Hàng đã về đủ
8 BF862,215 JFET   N-CH 20V 25MA SOT23
    (Đặt tại Element14)
NXP USA Inc. Chiếc 40 Dopd A.Hà Hàng đã về đủ
9 LTC6244HMS8#PBF 20 Thichth A.Hà Hàng đã về đủ
10  POSH – vòng đeo tay chống tĩnh điện Loại   PU, dài 1.8m, đường kính dây 2mm 2500 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ
11 NC9000F Màn   cảm ứng Trung   Quốc               1 KHOATHV Anh   Chúc hàng về ngày   05/12/2017

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay