DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 28/11/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 28/11/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 SCK-1202(R) SANWA 2 chân 1 Hương   NTT Chị Hằng   JVN Hàng đã về đủ (hàng về 24/11/2017)
2 SCK-2506(R) SANWA 6 chân 1 Hương NTT Chị Hằng JVN
3 VRB2405ZP-6WR3 Cần   hàng chất lượng tốt Mornsun 50 DUNGLT Anh   Việt
4 cocq 2 DOPD a Đỉnh cầm về
5 ORG25MM Ống   ruột gà phi 25mm,dài 1,5m,có đầu luồn dây,đóng trong túi   bóng TQ 2000 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã về đủ
6 SHB-05 Bimetal   thermometer
    Model no: SHB-05
    Dial:3″
    Range:0+150°C
    Case: SS 304
    Stem:4″
    Back connection:1/2″NPT
    SHM logo
S.H.M làm   bằng inox 50 KHOATHV Chị   Linh Hàng đã về đủ   (hàng về ko có mã)
7 KW13-3ZE Công   tắc tay cầm 10  Dinhttk   Allypark  Hàng đã về đủ
8  HBL015 AT22935 Bo   cao áp NEC 3 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
9 BS12-40A-G Đầu   chụp cảm biến Trung   Quốc       60 KHOATHV Anh   Điền Hàng đã về đủ
10 Tấm cảm ứng cho   màn hình KCS104VG2HC-G20 Tấm   cảm ứng 1 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
11 A20B-2003-0311 FANUC 2 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
12 MR-J2M-P8B-EU008         1 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
13 KCS104VG2HC-G20 Màn   hình 1 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ   (hàng về mã: KCS104VG2HC-G20-23)
14 KCS057QV1AJ-G23 Hàng   chính hãng đã qua sử dụng, bảo hành 3 tháng  Trung   Quốc LCD         1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng đã về đủ (hàng về mã: KCS057QV1AJ-G23-6X-04)
15 ZNR SF471 470V       10 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng   đã về đủ (hàng về mã:  SF471 470V)
16 30L6P45         5 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
17 DSA-302M         5 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
18 GT15J301 TO-220         5 DUNGLT  A HOÀ KYOWA  Hàng đã về đủ
19 BSS138LT3G SOT-23 10 DUNGLT A   THOẠI Hàng đã về đủ
20 STN1110-I/MM QFN28  5 DUNGLT A   THOẠI Hàng đã về đủ
21 TLP250 Toshiba DIP-8       50 KHOATHV Anh   Tính Hàng đã về đủ
22 SN74LVC14AD TI 14-SOIC   (3.9mm)       50 KHOATHV Anh   Tính Hàng đã về đủ
23 TA2062F 5   BAND GRAPHIC EQUALIZER TOSHIBA SSOP16 20 HUYVN ANH   VINH Hàng đã về đủ
24 CD4000BE IC   GATE NOR 4CH 2- INP 14-
    DIP
Texas
    Instruments
 14-
    DIP
10 Thichth A.Long Hàng đã về đủ
25     TAL12-30-01 17-32V DC
   
18A,   hàng mới chính hãng ABB 2 Loantt Anh Thắng Z119 Hàng đã về đủ
26 SOLA0002 Solenoid 30 HUYVN ANH   CƯỜNG_79 Hàng đã về đủ   (hàng về ko có mã)
27 MC1216DIN TDK          1 DUNGLT A   TuẤN HKR Hàng đã về đủ
28 Sạc micro USB   liền dây Loại   điện áp vào 100-240VAC, thông số ra: 5VDC-1A, đầu ổ cắm dạng dẹp, dây dài 1m Trung   Quốc       60 KHOATHV Anh   Điền Hàng đã về đủ
29 K06DX-01-08 Modun   điều hòa không khí Fujitsu 3 HUYVN ANH   BẢO Hàng đã về đủ   (hàng về mã: K06DX-TR-A 01-08)
30 7MBR75SB120-50 IGBT,   hàng mới chính hãng, Lâm xác nhận lại ngày 07/11/2017 Fuji       10 KHOATHV Anh Thanh Hàng đã về đủ
31 IRF250 N-CHANNEL   POWER MOSFETS
    (Đặt hàng gần nhất ngày 01/12/2017, yêu cầu đặt đúng nhà cung cấp cũ)
Samsung   semiconductor 10 Thichth A.Long Hàng đã về đủ
32 IRF244 N-Channel Power MOSFETs
    (Đặt hàng gần nhất ngày 01/12/2017, yêu cầu đặt đúng nhà cung cấp cũ)
INTERSIL 10 Thichth A.Long Hàng đã về đủ
33 IR2110PBF IC   DRIVER HIGH/LOW SIDE  Infineon   Technologies 14DIP 10 Thichth A.Long Hàng đã về đủ   (hàng về mã: IR2110)
34 tem 1 huongnt Hàng   đã về đủ
35 hàng   mẫu allypalk 20 Dinhttk allypalk Hàng   đã về đủ
36 hàng   mẫu   2 Anh   Kích Hàng   đã về đủ
37 hàng   mẫu 3 Anh   Kích Hàng   đã về đủ
38 hàng   mẫu allypalk 6 Dinhttk allypalk Hàng   đã về đủ
39 A44L-0001-0165#400A cảm   biến dòng Fanuc         2 KHOATHV Anh Tính Hàng đã về đủ
40 A44L-0001-0165#500A cảm   biến dòng Fanuc         2 KHOATHV Anh   Tính Hàng đã về đủ
41 A44L-0001-0165#600A cảm   biến dòng Fanuc         2 KHOATHV Anh   Tính Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay