Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 09/01/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 09/01/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 2MBI300U4D-120-50 IGBT   300A-1200V Fuji Hồng   xác nhận thông tin cuối cùng qua mail ngày 28/12/2016 12 KHOATHV Trâm   Doosan Hàng   đã về đủ
2 DF100AA160 THREE   PHASES BRIDGE DIODE Có ốc vặn kèm theo SANREX     20 KHOATHV Trâm   Doosan Hàng   đã về đủ
3     màu đen 2MBI400U2B-060
  IGBT Array & Module Transistor, Dual Pack, N Channel, 400     A, 2.55 V, 1.25 kW, 600 V, Module
 FUJI ELECTRIC 3 Ducdt Anh   Tuế  Hàng   đã về đủ
4 2SK1764   (KY) 
  Hàng đổi cho khách
50 KHOATHV Anh Hào Hàng   đã về đủ
5 KCS057QV1AJ-G23 Hàng   chính hãng đã qua sử dụng, bảo hành 3 tháng  Trung   Quốc LCD 1 KHOATHV Anh Chúc Hàng   đã về đủ
6 IC HD63140PS bộ   xử lý xung phổ IC HITACHI DIP64
  10
Hiendt A   phong Hàng   đã về đủ
7 DIODE XUNG FR207  2A / 1000V điện dài 50 feet DIP
  100
Hiendt A   phong Hàng   đã về đủ
8 HD63B03YP MPU   CISC 8-Bit CMOS 2MHz 64-Pin SDIP HITACHI DIP64 10 Hiendt A   phong Hàng   đã về đủ
9 ADM485AR SOP8
  10
AnhTQ Anh   Việt Hàng   đã về đủ
10 TVBox  2 Hàng   đã về đủ
11 hàng mẫu  1 Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay