Hàng Digikey về ngày 08/09/2016

DANH SÁCH HÀNG DIGIKEY VỀ NGÀY 08/09/2016
 STT   Tên linh kiện   Số lượng   Nhân viên phụ trách   Khách hàng   Ghi chú 
 1 MSP430I2041TPWR 2 DinhTTK Anh   Hoàng KT Hàng đã về đủ
 2 C1206C226M4PAC7800 50 DinhTTK Anh Thái Hàng đã về đủ
 3 BC32725BU 20
 4 BC33725BU 20
 5 BF862,215 10
 6 GRM1885C1H8R0DA01D 10
 7 CBR06C809CAGAC 4
 8 HI0805O121R-10 10
 9 742792023 4
 10 SG-210STF   4.5000ML 10 DinhTTK Anh   Hoàng A40 Hàng đã về đủ
 11 BCAP3000   P270 K04 1 Dunglt Anh Tùng  Hàng đã về đủ 
 12 BMOD0058   E016 B02 1
 13 INTEGRATION   KIT ACTIVE 1
 14 INTEGRATION   KIT PASSIVE 1
 15 LTC3114EFE-1#PBF 2
 16 SN74LS93D 4 AnhTQ Anh Hưng_HVKTQS Hàng   đã về đủ
 17 SN74LS11DR 2
 18 CD74HC109M 4
 19 SN74LS73ADR 10
 20 SN74LS32DR 2
 21 SN74LS42D 6
 22 SN74LS75DR 4
 23 SN74LS174D 6
 24 SN74LS20D 2
 25 SN74LS153D 2
 26 SN74LS10DR 2
 27 CVCO55CC-4267-4442 1
 28 CEVAL-055 1
 29 ITX4812S 2
 30 CGA9P3X7S2A156M250KB 10
 31 CTF6-A2C5-32.768KD12.5 100 AnhTQ Anh   Khải Hàng đã về đủ
 32 CB3LV-3C-12M0000 10 KHOATHV Anh Tâm C Hàng đã về đủ
 33 C8051F133-GQ 10
 34 IS25LP128-JBLE 10
 35 CDS-25148-L100 10
 36 AT28C256-15PU 30 KHOATHV Anh   Tân  Hàng đã về đủ 
 37 LM25017SD/NOPB 100 KHOATHV Anh Hiển Hàng đã về đủ
 38 LP2985-50DBVR 100
 39 MBR20H150CTG 10
 40 VIPER12ADIP-E 10
 41 VIPER22ADIP-E 10
 42 UG4D-E3/54 30
 43 UF4007 30
 44 ACM2012-900-2P-T002 10
 45 TLP2161(TP,F) 10 KHOATHV Anh Phú Hàng đã về đủ
 46 FX2CA-100S-1.27DSA(71) 10
 47 LAN9252/PT 2
 48 CL31B225KBHNNNE 100 TUYENNV Anh Nam Hàng đã về đủ
 49 TZM5240B-GS08 500
 50 0685T1500-01 100
 51 SRR1260-330M 50
 52 AO4485 110
 53 AO4484 100
 54 RU3216FR010CS 100
 55 RC1206JR-073R9L 5,000
 56 RC1206JR-0710RL 5,000
 57 RC0805FR-07499KL 5,000
 58 RC0805FR-079K31L 5,000
 59 MCR10ERTF4303 5,000
 60 RC0805FR-076K49L 5,000
 61 RC0805FR-0717K8L 5,000
 62 BQ24610RGET 30
 63 STM32F207IGT6 3
 64 RMCF2512JT1K00 50
 65 LTC2955IDDB-1#TRMPBF 5
 66 MIC842HYC5-TR 10
 67 MPXV5010GP 100
 68 1-2134249-3 40 Loantt Chị   My Hàng đã về đủ
 69 MTI-3-8A7G6-DK 1 Loantt Anh Hùng Hàng đã về đủ
 70 EVAL-ADXRS649Z 1
 71 ECS-2100A-640 4 Loantt Anh   Bình Hàng đã về đủ
 72 HIF3BB-64PA-2.54DSA(71) 7 Đôngpt Anh   Minh Sm Hàng đã về đủ
 73 NX3225SA-32MHZ-EXS00A-CS02368 10 Đôngpt Anh   NAm Hàng đã về đủ
 74 G6S-2F-Y-TR   DC12 BY OMR 50 Dunglt Anh Tuân Hàng   đã về đủ
 75 UAF42AU 5
 76 MX7541AJCWN+ 5
 77 LT1122DS8#PBF 5
 78 LM13700M/NOPB 5
 79 ADG441BRZ-REEL 5
 80 MC14106BDG 10
 81 KS11R21CQD 150 ĐứcDT Anh Sơn AIC Hàng đã về đủ
 82 UB26KKW01N-B 50
 83 SRCN6A13-3P 100 THANGTV anh   Tuấn Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *