Hàng Digikey về ngày 23/03/2017

STT Tên linh kiện Mô tả Số lượng Nhân viên phụ   trách Khách hàng Ghi chú
1 T491C685K035AT CAP   TANT 6.8UF 35V 10% 2413 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
2 T491B106K025AT CAP   TANT 10UF 25V 10% 1411 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
3 T491B156K016AT CAP   TANT 15UF 16V 10% 1411 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
4 T491C226K016AT CAP   TANT 22UF 16V 10% 2413 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
5 C0603C160J5GACTU CAP   CER 16PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
6 C0603C180J5GACTU CAP   CER 18PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
7 C0603C200J5GACTU CAP   CER 20PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
8 C0603C220J5GACTU CAP   CER 22PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
9 C0603C240J5GACTU CAP   CER 24PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
10 C0603C270J5GACTU CAP   CER 27PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
11 C0603C300J5GACTU CAP   CER 30PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
12 C0603C330J5GACTU CAP   CER 33PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
13 T491A474K025AT CAP   TANT 0.47UF 25V 10% 1206 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
14 T491A105K016AT CAP   TANT 1UF 16V 10% 1206 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
15 T491A155K016AT CAP   TANT 1.5UF 16V 10% 1206 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
16 T491A335K016AT CAP   TANT 3.3UF 16V 10% 1206 250 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
17 T491A475K016AT CAP   TANT 4.7UF 16V 10% 1206 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
18 T491C685K016AT CAP   TANT 6.8UF 16V 10% 2413 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
19 C0603C151J5GACTU CAP   CER 150PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
20 C0603C103J5RACTU CAP   CER 10000PF 50V X7R 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
21 C1210C334K5RACTU CAP   CER 0.33UF 50V X7R 1210 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
22 RMCF0603FT6K20 RES   SMD 6.2K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
23 RMCF0805FT220R RES   SMD 220 OHM 1% 1/8W 0805 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
24 ESR10EZPJ272 RES   SMD 2.7K OHM 5% 0.4W 0805 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
25 RMCF0603FT4K53 RES   SMD 4.53K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
26 RMCF0603FT8K45 RES   SMD 8.45K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
27 RMCF0603FT25K5 RES   SMD 25.5K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
28 RMCF0603FT26K7 RES   SMD 26.7K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
29 RMCF0603FT27K4 RES   SMD 27.4K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
30 RMCF0603FT28K0 RES   SMD 28K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
31 RMCF0603FT28K7 RES   SMD 28.7K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
32 RMCF0603FT29K4 RES   SMD 29.4K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
33 RMCF0603FT30K1 RES   SMD 30.1K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
34 RMCF0603FT30K9 RES   SMD 30.9K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
35 RMCF0603FT31K6 RES   SMD 31.6K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
36 RMCF0603FT32K4 RES   SMD 32.4K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
37 RMCF0603FT33K2 RES   SMD 33.2K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
38 RMCF0603FT34K0 RES   SMD 34K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
39 RMCF0603FT37K4 RES   SMD 37.4K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
40 RMCF0603FT49K9 RES   SMD 49.9K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
41 RMCF0603FT54K9 RES   SMD 54.9K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
42 RMCF0603FT57K6 RES   SMD 57.6K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
43 RMCF0603FT154K RES   SMD 154K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
44 RMCF0603FT165K RES   SMD 165K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
45 RMCF0603FT1M00 RES   SMD 1M OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
46 CRCW06031M18FKEA RES   SMD 1.18M OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
47 CRCW06031M21FKEA RES   SMD 1.21M OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
48 CRCW06031M37FKEA RES   SMD 1.37M OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
49 CRCW06031M40FKEA RES   SMD 1.4M OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
50 CRCW06031M47FKEA RES   SMD 1.47M OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
51 C0603C360J5GACTU CAP   CER 36PF 50V NP0 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
52 C0603C390J5GACTU CAP   CER 39PF 50V NP0 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
53 C0603C430J5GACTU CAP   CER 43PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
54 C0603C470J5GACTU CAP   CER 47PF 50V NP0 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
55 C0603C510J5GACTU CAP   CER 51PF 50V NP0 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
56 C0603C560J5GACTU CAP   CER 56PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
57 C0603C620J5GACTU CAP   CER 62PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
58 C0603C680J5GACTU CAP   CER 68PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
59 C0603C820J5GACTU CAP   CER 82PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
60 C0603C910J5GACTU CAP   CER 91PF 50V NP0 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
61 C0603C101J5GACTU CAP   CER 100PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
62 C0603C121J5GACTU CAP   CER 120PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
63 C0603C201J5GACTU CAP   CER 200PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
64 C0603C331J5GACTU CAP   CER 330PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
65 C0603C391J5GACTU CAP   CER 390PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
66 C0603C561J5GACTU CAP   CER 560PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
67 C0603C681J5GACTU CAP   CER 680PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
68 C0603C911J5GACTU CAP   CER 910PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
69 C0603C102J5GACTU CAP   CER 1000PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
70 C0603C152J5GACTU CAP   CER 1500PF 50V NP0 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
71 C0603C222J5RACTU CAP   CER 2200PF 50V X7R 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
72 C0603C332J5RACTU CAP   CER 3300PF 50V X7R 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
73 C0603C392J5GACTU CAP   CER 3900PF 50V NP0 0603 250 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
74 C0603C472J5RACTU CAP   CER 4700PF 50V X7R 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
75 C0603C562J5RACTU CAP   CER 5600PF 50V X7R 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
76 C0603C682J5GACTU CAP   CER 6800PF 50V NP0 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
77 C0603C153J5RACTU CAP   CER 0.015UF 50V X7R 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
78 C0603C473J5RACTU CAP   CER 0.047UF 50V X7R 0603 500 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
79 C0603C154K5RACTU CAP   CER 0.15UF 50V X7R 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
80 C0805C224K5RACTU CAP   CER 0.22UF 50V X7R 0805 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
81 KIT-RMCF0603FT-04 RES   KIT 1K-9.76K 1/10W 1920PCS 1 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
82 KIT-RMCF0603FT-05 RES   KIT 10K-97.6K 1/10W 1920PCS 1 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
83 KIT-RMCF0603FT-06 RES   KIT 100K-976K 1/10W 1920PCS 1 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
84 RMCF0603FT51R0 RES   SMD 51 OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
85 RMCF0603FT100R RES   SMD 100 OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
86 RMCF0603FT510R RES   SMD 510 OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
87 RMCF0603FT620R RES   SMD 620 OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
88 RMCF0603FT750R RES   SMD 750 OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
89 RMCF0603FT1K00 RES   SMD 1K OHM 1% 1/10W 0603 250 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
90 RMCF0603FT1K20 RES   SMD 1.2K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
91 RMCF0603FT1K50 RES   SMD 1.5K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
92 RMCF0603FT2K00 RES   SMD 2K OHM 1% 1/10W 0603 250 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
93 RMCF0603FT2K70 RES   SMD 2.7K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
94 RMCF0603FT3K00 RES   SMD 3K OHM 1% 1/10W 0603 250 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
95 CRCW06033K60FKEA RES   SMD 3.6K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
96 RMCF0603FT5K10 RES   SMD 5.1K OHM 1% 1/10W 0603 250 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
97 RMCF0603FT5K60 RES   SMD 5.6K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
98 RMCF0603FT8K20 RES   SMD 8.2K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
99 RMCF0603FT9K10 RES   SMD 9.1K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
100 RMCF0603FT10K0 RES   SMD 10K OHM 1% 1/10W 0603 500 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
101 RMCF0603FT12K0 RES   SMD 12K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
102 RMCF0603FT15K0 RES   SMD 15K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
103 RMCF0603FT16K0 RES   SMD 16K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
104 RMCF0603FT20K0 RES   SMD 20K OHM 1% 1/10W 0603 500 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
105 RMCF0603FT22K0 RES   SMD 22K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
106 RMCF0603FG24K0 RES   SMD 24K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
107 RMCF0603FT27K0 RES   SMD 27K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
108 RMCF0603FT30K0 RES   SMD 30K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
109 RMCF0603FT39K0 RES   SMD 39K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
110 RMCF0603FT40K2 RES   SMD 40.2K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
111 RMCF0603FT43K0 RES   SMD 43K OHM 1% 1/10W 0603 50 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
112 RMCF0603FT51K0 RES   SMD 51K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
113 RMCF0603FT68K0 RES   SMD 68K OHM 1% 1/10W 0603 100 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
114 RMCF0603FT75K0 RES   SMD 75K OHM 1% 1/10W 0603 25 Loantt Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *