HÀNG ELEMENT VỀ NGÀY 01/09/2017

DANH SÁCH HÀNG ELEMENT VỀ NGÀY 01/09/2017
Item MPN Brand QTY Ghi chú
1 LA   55-P LEM 29 Hàng đã về đủ
2 LA   305-S LEM 20 Hàng đã về đủ
3 IRF540NPBF INFINEON 50 Hàng đã về đủ
4 HCPL-7800A-500E AVAGO TECHNOLOG 55 Hàng đã về đủ
5 INA128U TEXAS INSTRUMEN 110 Hàng đã về đủ
6 LM358D TEXAS INSTRUMEN 210 Hàng đã về đủ
7 LM339D TEXAS INSTRUMEN 130 Hàng đã về đủ
8 SN74HC245DW TEXAS INSTRUMEN 50 Hàng đã về đủ
10 6N137-500E AVAGO TECHNOLOG 50 Hàng đã về đủ
11 SN65HVD235DR TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng đã về đủ
12 MAX3485CSA+ MAXIM INTEGRATE 30 Hàng đã về đủ
13 MAX232DR TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng đã về đủ
14 DP83848CVVX/NOPB TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng đã về đủ
15 25AA256-I/SN MICROCHIP 30 Hàng đã về đủ
16 SS14 FAIRCHILD SEMIC 300 Hàng đã về đủ
17 BY203-20STAP VISHAY 50 Hàng đã về đủ
19 ACS712ELCTR-05B-T ALLEGRO MICROSY 25 Hàng đã về đủ
20 LV   25-P LEM 50 Hàng đã về đủ
21 ERA8ARW102V PANASONIC ELECT 300 Hàng đã về đủ
22 MKDS   5 HV/ 2-9,52 PHOENIX CONTACT 80 Hàng đã về đủ
23 MKDS   5/ 3-7,62 PHOENIX CONTACT 80 Hàng đã về đủ
24 HS100   50R J ARCOL/OHMITE 8 Hàng đã về đủ
25 STM32F407VGT6 STMICROELECTRON 15 Hàng đã về đủ
26 R1SE-0505/H2-R RECOM POWER 30 Hàng đã về đủ
27 LM324D TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng đã về đủ
28 HCPL-4504-300E AVAGO TECHNOLOG 40 Hàng đã về đủ
29 MUR3060WTG ON SEMICONDUCTO 10 Hàng đã về đủ
30 TL7705ACP TEXAS INSTRUMEN 10 Hàng đã về đủ
31 HCPL-4506-000E AVAGO TECHNOLOG 10 Hàng đã về đủ
32 IRFP250PBF VISHAY 15 Hàng đã về đủ
33 EPM240T100C5N ALTERA 13 Hàng đã về đủ
34 LAUNCHXL-F28377S TEXAS INSTRUMEN 11 Hàng đã về đủ
35 LAUNCHXL-F28069M TEXAS INSTRUMEN 8 Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay