hàng Mouser về ngày 03/04/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 03/04/2017
STT Tên   linh kiện Mô   tả Số   lượng Khách   hàng Nhân   viên quản lí Ghi   chú
1 AD8015ARZ Transimpedance   Amplifiers 155Mbps Trnsimpdance 5 Chú   Bình Anh   Ninh Hàng đã về đủ
2 TNP10SC100RFE Thin   Film Resistors – Through Hole 100ohm 1% 10W TO-126 PKG PWR RES 2 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ
3 AD8628ARZ Precision   Amplifiers Zero-Drift RRIO SGL-Supply 4 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ
4 ANT-2.4-USP Antennas   MicroSplatch Planar Antenna 2.45GHz,SMD 2 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ
5 THS4520RGTT Differential   Amplifiers Rail-to-Rail Output Wideband Full Diff 5 Anh   Đức Loantt Hàng đã về đủ
6 MAX3658AETA+ Transimpedance   Amplifiers 622Mbps, Low-Noise, High-Gain Transimpedance Preamplifier 5 Anh   Đức Loantt Hàng đã về đủ
7 MAX333AEUP+ Analog   Switch ICs Quad SPST NO CMOS 4 Anh   Đức Loantt Hàng đã về đủ
8 ADS8505IDB Analog   to Digital Converters – ADC 16-Bit 250kHz CMOS w/Parallel Interface 2 Anh   Đức Loantt Hàng đã về đủ
9 AS5311-ATST-500 Board   Mount Hall Effect / Magnetic Sensors TSSOP20 2 Anh   Đức Loantt Hàng đã về đủ
10 AS5048A-HTSP-500 Board   Mount Hall Effect / Magnetic Sensors 14-bit rotary position sensor 2 Anh   Đức Loantt Hàng đã về đủ
11 DS1624S+ Board   Mount Temperature Sensors Digital Thermometer & Memory 5 Anh   Tiếp Loantt Hàng đã về đủ
12 MSP432P401RIPZR ARM   Microcontrollers – MCU Low-Power and High Performance 32-Bit ARM Cortex M4F   With 256KB Flash and 64KB RAM 100-LQFP -40 to 85 35 Anh   Tiến  HUYNV Hàng đã về đủ
13 TPS61021ADSGR Voltage   Regulators – Switching Regulators 3-A Boost Converter with 0.5-V Ultra Low   Input Voltage  8-WSON -40 to 125 35 Anh   Tiến  HUYNV Hàng đã về đủ
14 CC1350F128RGZR RF   Microcontrollers – MCU SimpleLink? Sub-1 GHz Ultra-Low Power Wireless   Microcontroller 48-VQFN -40 to 85 12 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
15 LAUNCHXL-CC1350US Bluetooth   / 802.15.1 Development Tools LaunchPad US 915 Mhz 6 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
16 MMA9553LR1 Accelerometers   3-AXIS LOW G PEDOMETER 13 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
17 MAX30100EFD+ Biomedical   Sensors Integrated Optical Sensor 12 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
18 AP7361C-33FGE-7 LDO   Voltage Regulators 1A LDO Reg w/Enable 3.3V 6.5Vin 1700mW 20 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
19 AP7361-18FGE-7 LDO   Voltage Regulators 1A LDO REGULATOR 20 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
20 PCA9306DCURG4 Translation   – Voltage Levels Dual Bi-Direc I2C- Bus 30 Anh   Hoàng HUYNV Hàng đã về đủ
21 ZX62D-B-5PA8(30) USB   Connectors 5P RECEPTACLE 100 Chị   Hằng HUYNV Hàng đã về đủ
22 1N5418TR Rectifiers   3.0 Amp 400 Volt 2 Anh   Pduy KHOATHV Hàng đã về đủ
23 SF1600-TR Rectifiers   1.0 Amp 1600 Volt 10 Anh   Pduy KHOATHV Hàng đã về đủ
24 ACNW3190-500E Logic   Output Optocouplers 5.0A IGBT Gate Drive 3 Anh   Pduy KHOATHV Hàng đã về đủ
25 CRCW120651R0FKEA Thick   Film Resistors – SMD 1/4watt 51ohms 1% 25 Anh   Tuân  Loantt Hàng đã về đủ
26 MAL214851222E3 Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 2200uF 50V 20% Radial 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
27 B41868W7107M000 Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded AL-ELKO 100UF 35V SINGLE ENDED 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
28 MAL213696473E3 Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 470uF 25V 20% Radial 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
29 B41851A6107M Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded ALUMINUM ELECTROLYTIC  RADIAL     100uF 50V 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
30 MAL225638472E3 Aluminum   Electrolytic Capacitors – Snap In 4700uF 63V 25×40 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
31 B41821A8107M Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded ALUMINUM ELECTROLYTIC  RADIAL     100uF 63V 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
32 108CKE050M Aluminum   Electrolytic Capacitors – Leaded 1000uF 50V 20% 5 Anh   Tuấn  KHOATHV Hàng đã về đủ
33 LFB182G45BG2D280 Signal   Conditioning 2.4GHz Bandpass TI CC253x CC254x 4 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ
34 TMK212B7105KG-T Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 1uF 25V X7R +/-10% 0805 Gen Purp 10 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ
35 1277AS-H-100M=P2 Fixed   Inductors 10uH 420mOhms 1.2A +/-20% 5 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ
36 GRM155R61E104KA87D Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 0402 0.10uF 25volt X5R +/-10% 25 Anh   Cường Anh   Ninh Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *