Hàng Mouser về ngày 06/12/2016

DANH SÁCH NHẬN HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 06/12/2016
STT Tên   Linh Kiện Mô   Tả Description Order   Qty. Khách   hàng NV   quản lý Ghi   chú
1 772-SPF5043Z SPF5043Z RF   Amplifier .05-4GHz SSG 12.9dB NF .8dB GaAs 5 Anh   Giang  Ducdt Hàng   Về Đủ SL
2 579-PIC18F4523-I/P PIC18F4523-I/P 8-bit   Microcontrollers – MCU 32KB 1536 RAM 36I/O 100 Chị   Nghĩa Loantt Hàng   Về Đủ SL
3 621-DMP4015SK3-13 DMP4015SK3-13 MOSFET   MOSFET BVDSS: 41V-60 TO252,2.5K 10 Chị Nguyệt  Loantt Hàng Về Đủ SL
4 863-MM3Z9V1T1G MM3Z9V1T1G Zener   Diodes 9.1V 200mW 10
5 576-10207101009 10207101009 Fuse   Clips ACS 6.3mm Clip 50
6 652-PWR221T-30-2R00F PWR221T-30-2R00F Thick   Film Resistors – Through Hole Pwr Resistor 1% 2 Ohms -55Cto150C 4
7 747-IXFH28N60P3 IXFH28N60P3 MOSFET   600V 28A 0.26Ohm PolarP3 Power MOSFET 5
8 595-ADS1013IDGST ADS1013IDGST Analog   to Digital Converters – ADC 12B ADC with Integr Oscillator & Ref 2
9 617-09-06-115-2911 09061152911 DIN   41612 Connectors 15P 15A MALE R/A 28 Anh   Tuấn  Loantt Hàng   Về Đủ SL
10 511-STGW20NC60VD STGW20NC60VD IGBT   Transistors N-Ch 600 Volt 30 Amp 20 Anh Quang  Huyvn Hàng Về Đủ SL
11 942-IRFR5305TRPBF IRFR5305TRPBF MOSFET   1 P-CH -55V HEXFET 65mOhms 42nC 5
12 641-FP25R12KT3 FP25R12KT3 IGBT   Modules N-CH 1.2KV 40A 2