Hàng Mouser về ngày 07/06/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 07/06/2017
 STT  Mfr. #  Description   Order Qty.  Nhân viên phụ trách Khách hàng Ghi chú
1 TES 3-2411 Isolated DC/DC Converters  5 LOAN TT Anh Minh Hàng đã về đủ
2 HIF3BA-34PA-2.54DS(71) Headers & Wire Housings 34P PIN HEADER T/H R/A 4-WALL CNG FINSH 4 LOAN TT Anh Minh Hàng đã về đủ
3 ADM488ARZ RS-422/RS-485 Interface IC 5V Slew-Rate Ltd 250kbps Full Duplex 5 LOAN TT Anh Minh Hàng đã về đủ
4 AS38-H39E-S13S Encoders EHMT 39Bits Hsed 38mm SSI 8mm Shf 1 LOAN TT Anh Chình Hàng đã về đủ
5 MMDL914-TP Diodes – General Purpose, Power, Switching 100V 200mA 4pF 20 LOAN TT Anh Hùng Hàng đã về đủ
6 LVK12R020DER Current Sense Resistors – SMD 0.02ohm .5% 4 Terminal 10 LOAN TT Anh Hùng Hàng đã về đủ
7 ERJ-S6SJR20V Thick Film Resistors – SMD 0805 0.2ohms 5% Anti-Sulfur 20 LOAN TT Anh Hùng Hàng đã về đủ
8 BLM18AG151SN1D Ferrite Beads 0603 150ohms Gen Use Tape 20 LOAN TT Anh Thiện Hàng đã về đủ
9 LM2622MM-ADJ/NOPB Switching Voltage Regulators 600kHz/1.3MHz Stp-up PWM DC/DC Cnvtr 100 DOPD Chị Trang Hàng đã về đủ
10 LM2651MTCX-3.3/NOPB Switching Voltage Regulators 1.5A High Efficiency Switching Reg 100 DOPD Chị Trang Hàng đã về đủ
11 LM2611BMF/NOPB Switching Voltage Regulators 1.4MHZ CUK CONVERTER 100 DOPD Chị Trang Hàng đã về đủ
12 LM2698MM-ADJ/NOPB Switching Voltage Regulators 1.35A BOOST REG 100 DOPD Chị Trang Hàng đã về đủ
13 MFP-1/16-48″-Clear Heat Shrink Tubing and Sleeves 2:1 Thin Wall 1/16, 48″ Clear 1 DOPD A.Hòa Hàng đã về đủ
14 MJE2955TG Bipolar Transistors – BJT 10A 60V 125W PNP 10 DOPD Anh Hùng Hàng đã về đủ
15 nRF52840-PDK Bluetooth / 802.15.1 Development Tools Dev Kit for nRF52840 Bluetooth 5 4 HUYVN ANH KHANG Hàng đã về đủ
16 SKHHANA010 Tactile Switches 6.0×6.0x9.5mm 100gf 4000 KHOATHV Anh Tâm Hàng đã về đủ
17 S25FL216K0PMFI011 Flash Memory 16Mb 3V 65MHz Serial NOR Flash 500 KHOATHV Anh Tâm Hàng đã về đủ
18 LP2950-33LPRE3 LDO Voltage Regulators Adj Micropwr Vltg Reg 1000 KHOATHV Anh Tâm Hàng đã về đủ
19 C8051F125-GQ 8-bit Microcontrollers – MCU 50MIPS 128KB 12ADC 64P MCU 5 KHOATHV Anh Tâm Hàng đã về đủ
20 SKHHAJA010 Tactile Switches 6.0×6.0x4.3mm 100gf 4000 KHOATHV Anh Tâm Hàng đã về đủ
21 LM231N/NOPB Voltage to Frequency & Frequency to Voltage PREC VLTG-TO-FREQ CONVERTER 5 KHOATHV Anh Văn Hàng đã về đủ
22 PG02S2403A Isolated DC/DC Converters DCDC CONVERTER 3.3Vout 2W 1 LOAN TT Chị Huyền Hàng đã về đủ
23 G2RL-1A-E-ASI DC24 General Purpose Relays 1 form A w/ TV3 24VDC Coil, 16A 2 LOAN TT Chị Huyền Hàng đã về đủ
24 MAX490ESA+ RS-422/RS-485 Interface IC RS-485/RS-422 Transceiver 2 LOAN TT Chị Huyền Hàng đã về đủ
25 STM32F407VGT6 ARM Microcontrollers – MCU ARM M4 1024 FLASH 168 Mhz 192kB SRAM 1 LOAN TT Chị Huyền Hàng đã về đủ
26 XBP24-DMSIT-250 RF Modules XBee-PRO DigiMesh 2.4GHz50mW RPSMA ANT 2 DOPD Anh Thuận Hàng đã về đủ
27 PG02S2405A Isolated DC/DC Converters DCDC CONVERTER 5Vout 2W 1 NinhNV Anh Kiên Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *