Hàng Mouser về ngày 12/05/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 12/05/2017
STT Mouser   # Description Order   Qty. Nhân   viên quản lí Khách   hàng Ghi chú
1 594-MCT06030Z0000ZP5 Thin   Film Resistors – SMD Zero ohm Jumper 200 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
2 603-RC0603FR-074R7L Thick   Film Resistors – SMD 4.7 OHM 1% 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
3 603-RC0603FR-0751RL Thick   Film Resistors – SMD 51 OHM 1% 100 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
4 603-RC0603FR-0768RL Thick   Film Resistors – SMD 68 OHM 1% 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
5 603-RC0603FR-0782RL Thick   Film Resistors – SMD 82 OHM 1% 16 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
6 603-RC0603FR-07150RL Thick   Film Resistors – SMD 150 OHM 1% 14 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
7 603-RC0603FR-07180RL Thick   Film Resistors – SMD 180 OHM 1% 18 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
8 603-RC0603FR-07330RL Thick   Film Resistors – SMD 330 OHM 1% 14 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
9 603-RC0603FR-07390RL Thick   Film Resistors – SMD 390 OHM 1% 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
10 603-RC0603FR-07680RL Thick   Film Resistors – SMD 680 OHM 1% 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
11 603-RC0603FR-071K2L Thick   Film Resistors – SMD 1.2K OHM 1% 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
12 603-RC0603FR-071K6L Thick   Film Resistors – SMD 1.6K OHM 1% 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
13 603-RC0603FR-073K3L Thick   Film Resistors – SMD 3.3K OHM 1% 312 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
14 603-RC0603FR-074K7L Thick   Film Resistors – SMD 4.7K OHM 1% 12 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
15 603-RC0603FR-075K6L Thick   Film Resistors – SMD 5.6K OHM 1% 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
16 603-RC0603FR-076K8L Thick   Film Resistors – SMD 6.8K OHM 1% 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
17 603-RC0603FR-077K5L Thick   Film Resistors – SMD 7.5K OHM 1% 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
18 603-RC0603FR-0710KL Thick   Film Resistors – SMD 10K OHM 1% 306 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
19 603-RC0603FR-07100KL Thick   Film Resistors – SMD 100K OHM 1% 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
20 603-RC0402FR-0724RL Thick   Film Resistors – SMD 24 OHM 1% 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
21 603-RC0402FR-0751RL Thick   Film Resistors – SMD 51 OHM 1% 132 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
22 603-RC0402FR-0782RL Thick   Film Resistors – SMD 82 OHM 1% 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
23 603-RC0402FR-07100RL Thick   Film Resistors – SMD 100 OHM 1% 122 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
24 603-RC0402FR-07120RL Thick   Film Resistors – SMD 120 OHM 1% 28 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
25 603-RC0402FR-071KL Thick   Film Resistors – SMD 1K OHM 1% 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
26 603-RC0402FR-0710KL Thick   Film Resistors – SMD 10K OHM 1% 100 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
27 81-GRM32ER61A107ME0L Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 1210 100uF 10volts *Derate Voltage/Temp 100 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
28 581-FS065C104K4Z2A Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50V .1uF X7R 1206 10% Tol FLEXISAFE 110 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
29 603-CC603CRNPO9BN2R2 Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2.2pF 50V NPO .25pF 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
30 581-06035A220J Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50V 22pF C0G 0603 5% Tol 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
31 581-06035A101F Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50V 100pF C0G 0603 1% Tol 18 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
32 80-C0603C221F5G Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50volts 220pF C0G 1% 16 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
33 80-C0603C102F5G Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50volts 1000pF C0G 1% 18 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
34 581-06035C333J Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50V .033uF X7R 0603 5% Tol 12 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
35 581-04025C101KAT2A Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50V 100pF X7R 0402 10% Tol 40 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
36 603-CC402JRX7R7BB104 Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 100nF 16V X7R 5% 1000 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
37 994-WBC1-1TLC Audio   Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.250-750 MHz 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
38 994-WBC2-1TLC Audio   Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:2 0.200-500 MHz 8 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
39 994-0603HP-R12XJLW Fixed   Inductors 0603HP Hi Perfrmnce 120 nH 5 % 0.42 A 16 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
40 875-MI0603J600R-10 Ferrite   Beads 60ohms 100MHz 1A Monolithic 0603 SMD 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
41 81-BLM31PG601SZ1L Ferrite   Beads 1206 600ohms 1000mA Auto Infotainment 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
42 710-74279242 Ferrite   Beads WE-CBF 1806 SMD Bead 100MHz 150Ohm 200mA 8 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
43 81-BLM41PG600SH1L Ferrite   Beads 1806 60ohms Power Supply Tape 126 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
44 710-742792040 Ferrite   Beads WE-CBF 0805 SMD Bead 100MHz 600Ohm 2000mA 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
45 771-BC847CW-T/R Bipolar   Transistors – BJT NPN GP 45V 100mA 102 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
46 771-BCX52-16115 Bipolar   Transistors – BJT TRANS MED PWR TAPE-7 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
47 512-MMBT3906 Bipolar   Transistors – BJT PNP General Purpose 30 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
48 604-APT1608SGD3 Standard   LEDs – SMD Super Bright Green 568nm 8mcd 140deg 60 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
49 604-WP937EGW Standard   LEDs – Through Hole RED/GREEN DIFFUSED 2-LEAD 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
50 595-SN74LVC244ARGYR Buffers   & Line Drivers Tri-State Octal 6 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
51 595-TPS386000RGPR Supervisory   Circuits Quad Supply Vltg Sup 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
52 581-MC2016K25.C16ESH Standard   Clock Oscillators 25MHz 2016 4pads CMOS AEC-Q100/Q200 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
53 595-INA209AIPW Current   & Power Monitors & Regulators Hi-Side Msmt Bi-Dir Current/Pwr Mon 34 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
54 595-CDCVF310PW Clock   Buffer HiPform1:10ClckBffr GeneralPur+eApp 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
55 595-CDCLVD110ARHBT Clock   Buffer 1-to-10 LVDS Clock Buffer 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
56 926-DS90LV031ATMTCNO LVDS   Interface IC 3V LVDS QUAD CMOS DIFF LINE DRVR 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
57 926-DS90LV032ATMTCNO LVDS   Interface IC 3V LVDS QUAD CMOS DIFF LINE RECEIVER 6 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
58 595-CDCE72010RGCT Clock   Synthesizer / Jitter Cleaner 10 Out Lo Jtr Clock Synch & Jitter Clnr 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
59 595-TMP422AIDCNR Board   Mount Temperature Sensors +/-1 degreeC Remote Local Temp Sensor 25 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
60 595-TPS78601DCQR LDO   Voltage Regulators High PSRR Fast RF High-Enable 1.5A 16 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
61 595-LP2985-33DBVR LDO   Voltage Regulators 150-mA Low-Noise 1.5% tolerance 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
62 595-TPS74201RGWT LDO   Voltage Regulators 1.5A LDO w/ Prog Soft-Start 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
63 595-THS770012IRGET Differential   Amplifiers Hi-Speed Fully Diff ADC Driver Amp 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
64 595-TS5A3166DBVR Analog   Switch ICs 1-Ohm SPST 5-V/3.3-V Sng-Ch Analog Switch 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
65 617-09-03-160-6901 DIN   41612 Connectors 60+4P 2A MALE R/A 2 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
66 571-6404562 Headers   & Wire Housings FRICTION LCK HDR 2P Straight Post tin 4 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
67 798-U.FL-R-SMT-110 RF   Connectors / Coaxial Connectors SMT ML REC AU 50 OHM W/ANTI SLDR WCKNG RL 10 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ
68 511-TIP142 Darlington   Transistors NPN Power Darlington 10 Loantt Anh   Chình Hàng đã về đủ
69 71-CRCW120610M0DHEAP Thick   Film Resistors – SMD 1/4W 10Mohm .5% 50 Loantt Anh   Chình Hàng đã về đủ
70 784-HBAA-40-W-AG Linear   Power Supplies 5/+12/-12V, 2/.4/.4A 20 HUYNV Anh   Đức Huy Hàng đã về đủ
71 772-SBB5089Z RF   Amplifier .05-6GHz SSG 20.5dB NF 3.9dB 4 Loantt Anh   Vương Hàng đã về đủ
72 617-09-03-196-6921 Connectors   96P 2A MALE R/A SLDR 16 Ninhnv Anh   Thành Hàng đã về đủ
73 769-DS1E-ML2-DC12V Low   Signal Relays – PCB 2A 12VDC SPDT 2 COIL LATCHING PCB 2 KHOATHV Anh   Sơn Hàng đã về đủ
74 949-NRF52840-PDK Bluetooth   / 802.15.1 Development Tools Dev Kit for nRF52840 Bluetooth 5 2 HUYNV Anh   KHANG Hàng đã về đủ
75 71-RN55D-F-5K Metal   Film Resistors – Through Hole 1/8watt 5Kohms 1% 100ppm Non Std 10 Đôngpt Anh   Minh Hàng đã về đủ
76 798-HIF3BA20PA254D71 Headers   & Wire Housings 20P PIN HEADER T/H R/A 4-WALL CNG FINSH 15 Đôngpt Anh   Minh Hàng đã về đủ
77 595-ULN2803ADWR Darlington   Transistors TRANSISTOR ARRAYS 1500 Loantt Anh   Tuân Hàng đã về đủ
78 512-KA278R05CTU LDO   Voltage Regulators LDO 2A 100 Loantt Anh   Tuân Hàng đã về đủ
79 667-ERJ-3EKF1001V Thick   Film Resistors – SMD 0603 1Kohms 1% AEC-Q200 100 Đôngpt Anh   Thiện  Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *