HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 20/10/2017

                                              DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 20/10/2017
Index Part   Number Description Available   Quantity Khách   hàng
1 1785 Adafruit   Accessories Medium Surface Transducer w/wires 2 Anh   Thắng
2 TM1000Q Tilt   Switches 20mA 20VDC Silver Plating 2 Anh   Khôi
3 MAX202CWE+ RS-232   Interface IC 5V RS-232 Tcvr w/0.1uF External Cap 5 Anh   Thịnh
4 ZXMP6A13GTA MOSFET   60V P-Chnl UMOS 10 Anh   Thịnh
5 HCPL-7840-000E Optically   Isolated Amplifiers 4.5 – 5.5 SV 8 dB 10 Anh   Dũng – Hồng Hà
6 HCPL-7800-000E Optically   Isolated Amplifiers 4.5 – 5.5 SV 8 dB 5 Anh   Dũng – Hồng Hà
7 HCPL-788J-000E Optically   Isolated Amplifiers 4.5 – 5.5 SV 5 Anh   Dũng – Hồng Hà
8 TNY277GN AC/DC   Converters 18.5W 85-265 VAC 23.5W/230 VAC 10 Anh   Dũng – Hồng Hà
9 TOP246R-TL AC/DC   Converters 38 W 85-265 VAC 64 W 230 VAC 5 Anh   Dũng – Hồng Hà
10 TNY264GN AC/DC   Converters 6W 85-265 VAC 9W/230 VAC 10 Anh   Dũng – Hồng Hà
11 TL431IPK Voltage   References Adj Shunt 20 Anh   Dũng – Hồng Hà
12 MC74HC125ADTG Buffers   & Line Drivers 2-6V Quad 3-State Non-Inverting 10 Anh   Dũng – Hồng Hà
13 PIC18F2580-I/SO 8-bit   Microcontrollers – MCU 32 KB FL 1536 RAM 25 I/O 2 Anh   Thành
14 PIC18F26K22-I/SS 8-bit   Microcontrollers – MCU 64KB Flash 3968B RAM 8b FamilynanoWat XLP 4 Anh   Thành
15 SN75LBC184P RS-485   Interface IC Trans Volt Spprssn Diff Transceiver 100 Anh   Tú
16 CDSOT23-SM712 ESD   Suppressors / TVS Diodes SOT-23 7V 600W Low Capacitance 100 Anh   Tú
17 MOV-10D201K Varistors   250pF 200volts 10% 100 Anh   Tú
18 PIC16F1516T-I/SO 8-bit   Microcontrollers – MCU 14KB Flash 512B RAM 10-bit 1.8-5.5V 3 Anh   Tú
19 255-400PT160-ROX Proximity   Sensors ULTRASONIC XCVR 40kHz 117/-65dB 3 Anh   Tú
20 MUN5114T1G Bipolar   Transistors – Pre-Biased 100mA 50V BRT PNP 5 Anh   Tú
21 WP7113LZGCK Standard   LEDs – Through Hole 5MM LOW CURRENT GREEN LED 20 Anh   Tú
22 WP7113LSECK/J3 Standard   LEDs – Through Hole 5MM LOW CURRENT RED LED 20 Anh   Tú
23 WP7113ZGC/G Standard   LEDs – Through Hole Green 525nm Water Clear 11000mcd 20 Anh   Tú
24 WP7113ZGCK Standard   LEDs – Through Hole 5MM GRN LED 10 Anh   Tú
25 WP7113SEC/J3 Standard   LEDs – Through Hole Red 625nm 20 Deg 12000mcd Water Clr 10 Anh   Tú
26 MSS1048-104ML   Fixed Inductors MSS1048 SMT Shielded 100 uH   20 % 1.48 A 5 A.Diệu
27 B360A-13-F DIODE   SCHOTTKY 60V 3A SMA 5 A.Diệu
28 MMSZ4705-TP Zener   Diodes 500mW ZENER  5 A.Diệu
29 1N4148WX-TP Diodes   – General Purpose, Power, Switching 150 mA 75V  10 A.Diệu
30 RC0805FR-07316KL Thick   Film Resistors – SMD 316K OHM 1%  5 A.Diệu
31 B330A-13-F Schottky   Diodes & Rectifiers 30V 3A  5 A.Diệu
32 B72214S0271K151 Varistors   275V RMS 14MM RADIAL Varistor S14K275G5 10 A.Hùng
33 1410-L110-L1F1-S01-5A Circuit   Breakers Miniature thermal circuit breaker for pcb mounting, fast acting 3 A.Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *