Hàng RICHARDSON về ngày 05/09/2016

STT Tên linh kiện Mô tả ĐVT Số lượng Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 D1040UK RF Power Transistor Chiếc 3 Anhtq VOV Hàng đã về   đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *