Hàng TQ về ngày 08/05/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 08/05/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL
1 M357AL1A   LTBHBT357H2CK Hàng TQ , trên   thân k nhãn mác, bảo hành 1 năm  Nều màu đen chữ trắng 4
2 Thiết   bị quang học 23mm   Large Lens Optoelectronics Design Freescale Smart Laser Sensor Focusing   Lenses 5
3 Thiết   bị quang học 12.5mm   Focus Lens Optoelectronic Design Smart Car Laser Sensor 5
4 Thiết   bị quang học Laser   Sensor Concentrating Focus Lens Screw Fixing Convenient for Environmental   Protection 5
5 Thiết   bị quang học chiều   dài 23, đường kính 9
    Điện áp cung cấp  3-5V, Bước sóng   điện  5mW, 650nm
5

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay