Hàng TQ về ngày 12/01/2016

STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 KHB-20SR 10 LOANTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
2 TC-1003   100A/3P 50 LOANTT Anh   Nghĩa
3    
    TC-2003 200A/3P
20 LOANTT Anh   Nghĩa
4 CBB61   2uF 450VAC 100 LOANTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
5 PT76S8C 2 LOANTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
6 USB   to RS232 Dây   dài 0.8 m 2 LOANTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
7 TC9273N-010 TOSHIBA DIP 6 DONGPT Anh Việt Hàng   đã về đủ
8 OLT(HA7002C) Standalone   GEPON OLT, 1U rack One HA7102 OLT cards , one M7000 NMS card Support CLI,GUI,   SNMP 1 Hadt Anh Bình Hàng   đã về đủ
9 ONU(HA401) GEPON   ONU,TK3715, one SC optical interface, one 10/100Mbps RJ45 interface,external   power DC12V, plastic casing 50 Hadt Anh Bình Hàng   đã về đủ
10 SL-001 Điện áp   vận hành 110V / 60Hz hoặc 220V / 50Hz
    Dòng tiêu thụ 0.25A hoặc 0.12A
    Nhiệt độ hoạt động 0-50 ℃
    Khu vực luồng không khí 40cm x 60cm
    Kích thước 90mm (L) x 170mm (W) x 260mm (H)
   
Trung   Quốc 12 DUNGLT Anh Trung Hàng   đã về đủ
11 AQV414EHA Nais DIP-6 10 KHOATHV Anh Phạm Duy Hàng   đã về đủ
12 BD6232HFP-TR Rohm  HRP7 2 KHOATHV Hàng   đã về đủ
13 CQSB12-15D SMC 14 DUNGLT Anh Trung Hàng   đã về đủ
14 WG240128R-YYH-VZ WINSTAR LCD 2 KHOATHV Anh Tri Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *