HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/06/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/06/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi   chú
1 AUA-60S hàng   TQ sản xuất 1 LoanTT Anh   Tạ Bắc Sơn Hàng   đã về đủ
2 LED   1W –   ánh sáng trắng.
    – Đường đính 10mm
        100 THANGTV Anh   Lộc Hàng   đã về đủ
3 LCD   2004A Trung   Quốc 5 DUNGLT A   Du Hàng   đã về đủ
4 Ad9833   module 1 LOANTT Anh   Hào Hàng   đã về đủ
5 LOA24.171B2EM Hàng   TQ sản xuất Siemens             2 KHOATHV Anh Minh Hàng   đã về đủ
6 BSM100GB120DLC IGBT,   , A Núi xác nhận lại qua mail ngày 02/06 Eupec             2 KHOATHV Hàng   đã về đủ
7 LCD   0802a nền   màu xanh lá, chữ đen 30 LOANTT Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
8 MPC74 Metal   Plate Cement Resistors 5W 0.18 OHM 10% Datasheet           50 thieptx Đào   Anh Đức Hàng   đã về đủ
9 converter   HDMI to RCA 1   Bộ chuyển đổi HDMI thành RCA, 1 cáp HDMI, 1 cáp RCA (như hình bên dưới) 1 Loantt Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
10 Q2HB44
  Mua theo Link

  5
AnhTQ A.   Quang Hàng   đã về đủ
11  MAL212856109E3 铝电解电容, 128 SAL-RPM系列, 10 µF, ± 20%, 25 V, 8 mm, 径向引线 1166632 30 DUNGLT A   SANG  Hàng   đã về đủ
12 MAL212856108E3 铝电解电容, 128 SAL-RPM系列, 1 µF, ± 20%, 25 V, 7 mm, 径向引线 1166628 10 DUNGLT A   SANG  Hàng   đã về đủ
18 BP3135 Hàng   đổi cho khách            15 DONGPT Anh   Nam Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay