Hàng TQ về ngày 25/01/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ 25/01/2016

STT

Tên   linh kiện Hãng   SX Kiểu Hình   ảnh SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 USB_TYPE_A_DOUBLE CNC Tech Datasheet blob.png 80 THIEPTX NGUYEN HUY HOANG 80 Hàng đã về đủ
2 CL21A226MAQNNNE Samsung SMD0805 blob.png 1 THIEPTX NGUYEN HUY HOANG 1 Hàng đã về đủ
3 603048 TQ
blob.png
2 KHOATHV Anh Điền 2 Hàng đã về đủ
4 MCP73831T-2ACI Microchip SOT23-5 blob.png 10 KHOATHV Anh Điền 10 Hàng đã về đủ
5 DMP1045U-7 Microchip Technology SOT-23 blob.png 10 KHOATHV Anh Điền 10 Hàng đã về đủ
6 YB5145-200mA TQ blob.png

1 KHOATHV Anh Điền 1 Hàng đã về đủ
7 77254-A7   Magnetic Inc blob.png 6 HOAITTT anh San 6 Hàng đã về đủ
8 QM150DX-H MITSUBISHI blob.png 2 THANGTV Anh Triết 2 Hàng đã về đủ
9 QM75D1X-H MITSUBISHI blob.png 2 THANGTV Anh Triết 2 Hàng đã về đủ
10 Orange Pi PC blob.png 1 THIEPTX NGUYỄN HUY HOÀNG – KHÂM THIÊN 1 Hàng đã về đủ
11 TM056KDH02 LCD blob.png     3 KHOATHV Anh Tri 3 Hàng đã về đủ
12 350689-1
blob.png
1,000 THIEPTX Anh Minh – Q9 1000 Hàng đã về đủ
13 LED đơn phi 3 Xanh dương đục blob.png 1 THIEPTX NGUYEN HUY HOANG 1 Hàng đã về đủ
14 Remote My TV ZTE TQ blob.png 400 KHOATHV Anh Triết 400 Hàng đã về đủ
15 DX3021 blob.png 1 DUNGLT Cao Vượng 1 Hàng đã về đủ
16 A1SJ71QC24N-R2 Mitsubishi


1453868458807976.png

1 KHOATHV Anh Hùng 1 Hàng đã về đủ
17 Dây Cable USB 2.0 A-A MALE blob.png 40 THIEPTX NGUYEN HUY HOANG 40 Hàng đã về đủ
18 TDA7299 STMicroelectronics 8-SOIC blob.png 100 THIEPTX NGUYEN HUY HOANG 100 Hàng đã về đủ
19 DS1E-M-DC24V Datasheet blob.png       10 THIEPTX TRẦN XUÂN CHỈNH 10 Hàng đã về đủ
20 RV16YN15S B103 blob.png     5 DUNGLT Cao Vượng 5 Hàng đã về đủ