Hàng TQ về ngày 25/12/2015

STT Tên linh kiện Chú giải

Hãng SX

Kiểu SL Nhân viên Khách hàng

SL Kiểm Tra

Chú ý
1 NEO-7M-0-000   Trung Quốc   3 DUNGLT Anh Hưng 3

Hàng đã về đủ

2 APM2.5 Ublox GYGPSV3   NEO-7M   Trung Quốc   3 DUNGLT Anh Hưng 3

Hàng đã về đủ

3 55650-0388 CONN PLUG 30POS 2MM SMD   .5MM Female Trung Quốc   10 DUNGLT Anh Hưng 10

Hàng đã về đủ

4 IPEX Connector IPEX Male Connector Trung Quốc   20 DUNGLT Anh Hưng 20

Hàng đã về đủ

5 MM8030-2600RJ3   Trung Quốc   20 DUNGLT Anh Hưng 20

Hàng đã về đủ

6 6MBP160RTA060-01
FUJI   5 LOANTT Anh Nguyện 5

Hàng đã về đủ

7 MHF4/IPX to RP-SMA   Trung Quốc   5 DUNGLT Anh Hưng 5

Hàng đã về đủ

8 BU406
Trung Quốc TO-220 100 DUNGLT A VƯỢNG 100

Hàng đã về đủ

9 FG050610ASSWJG01     LCD 1 KHOATHV Anh Tri 1

Hàng đã về đủ

10 MB89F538 Hàng đổi Fujitsu QFP64 10 THANGTV Anh Hiếu 10

Hàng đã về đủ

11 Socket MicroSIM 6P PUSH   SKM01   Trung Quốc   6 DUNGLT Anh Hưng 6

Hàng đã về đủ

12 SMCJ30A   Đã mua 10/12/2013 SMD 500 DONGPT Anh Việt 500

Hàng đã về đủ

13 SMD185F-2 Cầu chì tự phục hồi Đã mua 1 lần 10/12/2013 SMD 500 DONGPT Anh Việt 500

Hàng đã về đủ

14 LM258P     DIP-8 10 Trần Kim Dinh Anh Thường 10

Hàng đã về đủ

15 ICL7662CPA     DIP-8 2 Trần Kim Dinh Anh Thường 2

Hàng đã về đủ

16 Ots-24-0.65-01   Trung Quốc   5 DUNGLT ANH MẠNH 5

Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *