Hàng TQ về ngày 27/01/2016

STT Tên linh kiện Hình ảnh SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Ghi chú
1 LQ10-1 blob.png 2 KHOATHV Anh Quỳnh 2 Hàng đã về đủ
2 Cửa van của LQ10-1 2 KHOATHV Anh Quỳnh 2 Hàng đã về đủ
3 4558 blob.png 1,000 THANGTV Anh Tuấn 1000 Hàng đã về đủ
4 CM30MD-12H blob.png 3 KHOATHV Anh Tuấn 3 Hàng đã về đủ
5  JD03-A1, 25A, 250VAC blob.png 50 LOANTT Anh Nghĩa 50 Hàng đã về đủ
6 MY4N-J  blob.png 100 LOANTT Anh Nghĩa 100 Hàng đã về đủ
7 MY2NJ blob.png 20 LOANTT Anh Nghĩa 20 Hàng đã về đủ
8 FSAM10SH60A blob.png 2 LOANTT Anh Thái  2 Hàng đã về đủ
9 471pf 1kv blob.png 20 LOANTT Anh Thái  20 Hàng đã về đủ
10 SG3525AN blob.png 3 LOANTT Anh Thái  3 Hàng đã về đủ
11 38N30 blob.png 5 LOANTT Anh Thái  5 Hàng đã về đủ
12 G4PH40UD2-E blob.png 5 LOANTT Anh   Thái  5 Hàng đã về đủ
13 RHRP15120  blob.png 2 LOANTT Anh Thái  2 Hàng đã về đủ
14 RHRP8120 blob.png 4 LOANTT Anh Thái  4 Hàng đã về đủ
15 BAT20JFILM blob.png 30 KHOATHV Anh Điền 30 Hàng đã về đủ
16 CNV-SSOP-8  blob.png 1 DUNGLT Anh Vượng 1 Hàng đã về đủ
17  PC-K200 blob.png 1 DUNGLT Anh Vượng 1 Hàng đã về đủ
18 F3062F25VH8/3062            blob.png 5 DUNGLT Anh   Vượng 5 Hàng đã về đủ
19 M54563FP blob.png 5 DUNGLT Anh Vượng 5 Hàng đã về đủ
20 M54585FP blob.png 5 DUNGLT Anh Vượng 5 Hàng đã về đủ
21 RB105-DE blob.png 10 DUNGLT Anh Vượng 10 Hàng đã về đủ
22 NJM2901 blob.png 5 DUNGLT Anh Vượng 5 Hàng đã về đủ
23 PS2801-1 blob.png     10 DUNGLT Anh Vượng 10 Hàng đã về đủ
24 PS9113 blob.png 20 DUNGLT Anh Vượng 20 Hàng đã về đủ
25 74AC14  blob.png 5 DUNGLT Anh Vượng 5 Hàng đã về đủ
26  NJM4580V blob.png     10 DUNGLT Anh Vượng 10 Hàng đã về đủ
27 BDV66B blob.png 5 KHOATHV Anh   Nhân 5 Hàng đã về đủ
28 LT1083CP blob.png 5 KHOATHV Anh Nhân 5 Hàng đã về đủ
29 CP012ADR2G blob.png 20 KHOATHV Anh Ửng 20 Hàng đã về đủ
30  GALI-5  blob.png 10 KHOATHV Anh Tri 10 Hàng đã về đủ
31 RA8820P1N-T blob.png 2 KHOATHV Anh Tri 2 Hàng đã về đủ
32 NT7086PQ  blob.png 2 KHOATHV Anh Tri 2 Hàng đã về đủ
33 KRA226S-RTK blob.png 10 KHOATHV Anh Tri 10 Hàng đã về đủ
34 IRFIB7N50A blob.png 20 KHOATHV Anh Liêm 20 Hàng đã về đủ
35 Điện trở blob.png 20 KHOATHV Anh Liêm 20 Hàng đã về đủ
36 LA6523 blob.png 5 HOAITTT CHỊ KHANH 5 Hàng đã về đủ
37 2ED020I12 blob.png 5 DUNGLT A HÒA 5 Hàng đã về đủ
38 IS41LV16100B-50TL blob.png 6 DUNGLT A HÒA 6 Hàng đã về đủ
39 LM5088QMH-1/NOPB blob.png 100 THIEPTX NGUYEN HUY HOANG 100 Hàng đã về đủ
40 Trở 100K blob.png 5,000 LOANTT Chú Minh      5,000 Hàng đã về đủ
41 Điot 4007 blob.png 15,000 LOANTT Chú Minh    15,000 Hàng đã về đủ
42 Bóng C1815 Rohs blob.png 35,000 LOANTT Chú Minh    35,000 Hàng đã về đủ
43 Zenner 24V 1W_Semtech blob.png 5,000 LOANTT Chú Minh      5,000 Hàng đã về đủ


Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay