Hàng TQ về ngày 28/01/2016

                                                 HÀNG TRUNG QUỐC VỀ NGÀY 28/01/2016
STT TÊN LINH KIỆN HÌNH ẢNH SLG NV QUẢN LÝ
KHÁCH HÀNG GHI CHÚ

  

 1

CNC USB controller Mk3/4

blob.png

   1

   Thangtv

   

Anh Lâm

Hàng bảo 

hành cho 

khách

Developed by Tiepthitute