Hàng TQ về ngày 29/12/2015

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 29/12/2015

STT

Tên linh kiện

Chú giải

Hãng SX

Kiểu

SL

Nhân viên

Khách hàng

SL Kiểm Tra

Chú ý

1

Cuộn cảm

IND 10uH , 20% ,SMD, 0805

Trung Quốc


1.200

DUNGLT

Anh Hà

1.200

Hàng đã về đủ

2

PIC12F629-I/SN

IC MCU 8 bit MICROCHIP PIC 12F629 SO-8

Trung Quốc

SOP-8

210

DUNGLT

Anh Hà

210

Hàng đã về đủ

3

XH-2A

CONNECTOR 2 PIN, 2 mm PITCH

Trung Quốc


2.000

DUNGLT

Anh Hà

2000

Hàng đã về đủ

4

PCM-3370F-M0A1E 

Hàng full box như hình ảnh dưới

Chính hãng


2

DUNGLT

A SANG

2

Hàng đã về đủ

5

raspberry pi camera Noir


Trung Quốc


1

DUNGLT

ANH DƯƠNG

1

Hàng đã về đủ

6

AC-DC 12V8A

AC-DC Module

Trung Quốc


5

DUNGLT

ANH DƯƠNG

5

Hàng đã về đủ

7

SMA-IPEX


Trung Quốc


6

DUNGLT

Anh Hưng

6

Hàng đã về đủ

8

54363-0389 30P

CONN PLUG 30POS 2MM SMD .5MM Male

Trung Quốc


10

DUNGLT

Anh Hưng

10

Hàng đã về đủ

9

INTEL J1900


Trung Quốc


1

DUNGLT

Anh Hưng

1

Hàng đã về đủ

10

ESP8266 WIFI ESP-07

Wifi Module

Trung Quốc


2

DUNGLT

Anh Hưng

2

Hàng đã về đủ

11

ESP8266 WIFI ESP-12E 4M

Wifi Module

Trung Quốc


5

DUNGLT

Anh Hưng

5

Hàng đã về đủ

12

LISA-U200


Trung Quốc


5

DUNGLT

Anh Hưng

5

Hàng đã về đủ

13

TG.08.0113

ANT EXT GPS/LTE SMAM HINGED 72MM

Trung Quốc


5

DUNGLT

Anh Hưng

5

Hàng đã về đủ

14

Infrared Night Vision Surveillance Camera + 2X Infrared Light For Raspberry Pi
2

LOANTT

Anh Nam

2

Hàng đã về đủ

15

ED203Q

Được A Tân xác nhận lại giá và hàng hóa ngày 18/12/2015. Lưu ý đây là đơn hàng áp dụng vận chuyển hỏa tốc nên sắp xếp cho hàng về vào 24/12/2015 hoặc sớm hơn

HIREL

TO-3P

20

KHOATHV

Anh Nhân

20

Hàng đã về đủ

16

C4056

TQ

TO-220

20

KHOATHV

20

Hàng đã về đủ

17

C3423

TQ

TO-220

20

KHOATHV

20

Hàng đã về đủ

18

5DL2CZ

TQ

TO-220

20

KHOATHV

20

Hàng đã về đủ

19

DP2110

Integrated circuit solid state relay


DIP 4

5

THIEPTX

ANH HẢI

5

Hàng đã về đủ

20

FG050610ASSWJG01LCD

1

KHOATHV

Anh Tri

1

Hàng đã về đủ

21

Điện Trở

Thông số: 1Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

22

Điện Trở

Thông số: 2.2Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

23

Điện Trở

Thông số: 3.3Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

24

Điện Trở

Thông số: 4.7Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

25

Điện Trở

Thông số: 5.6Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

26

Điện Trở

Thông số: 6.8Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

27

Điện Trở

Thông số: 8.2Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

28

Điện Trở

Thông số: 10Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

29

Điện Trở

Thông số: 22Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

30

Điện Trở

Thông số: 33Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

31

Điện Trở

Thông số: 47Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

32

Điện Trở

Thông số: 56Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

33

Điện Trở

Thông số: 68Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

34

Điện Trở

Thông số: 82Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

35

Điện Trở

Thông số: 100Ohm-1W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

36

Điện Trở

Thông số: 1Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

37

Điện Trở

Thông số: 2.2Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

38

Điện Trở

Thông số: 3.3Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

39

Điện Trở

Thông số: 4.7Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

40

Điện Trở

Thông số: 5.6Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

41

Điện Trở

Thông số: 6.8Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

42

Điện Trở

Thông số: 8.2Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

43

Điện Trở

Thông số: 10Ohm-2W, 1% lấy loại tráng gốm

TQ

DIP

400

KHOATHV

Anh Nhân

400

Hàng đã về đủ

44

AT88SC0104CA-SH

Nhập đúng hàng như lần trước nhập ngày 17/11/2015

Trung Quốc

SOP-8

500

DUNGLT

A.HÙNG CƯỜNG

500

Hàng đã về đủ

45

AM29F800BT-90ED


AMD

TSOP-48

5

KHOATHV

Anh Vinh

5

Hàng đã về đủ

46

TLP3520A


Toshiba

DIP-10

20

KHOATHV

Anh Sang

20

Hàng đã về đủ

47

CXD9841P


SONY

DIP-18

5

THANGTV

Anh Hiếu

5

Hàng đã về đủ

48

WY20-2

Hàng đổi


1

LOANTT

Anh Nam

1

Hàng đã về đủ

49

MicroSD

Hàng đổi 60

Thiệp

Nguyễn Huy Hoàng

60

Hàng đã về đủ

50

USB62


ST

SOP-8

5

KHOATHV

Anh Thắng

5

Hàng đã về đủ

51

PDIUSBD12D


NXP

SOP-28

5

KHOATHV

Anh Thắng

5

Hàng đã về đủ

52

PS21964-4A
3

LOANTT

ANH THÁI

3

Hàng đã về đủ

53

LM2676T-ADJTO-220-7

5

LOANTT

ANH THÁI

5

Hàng đã về đủ

54

Vận chuyển hàng hóa


Hàng đồng hồ đo nhiệt độ


1

KHOATHV

Chị Cảnh

1

Hàng đã về đủ

55

C3834

200

Dongpt

Anh Tùng

Hàng đã về đủ

56

MB8900

20

THIEPTX

Anh Phước

Hàng đã về đủ