Hàng TQ về ngày 30/01/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 30/01/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng SX Kiểu Hình   ảnh SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra Ngày nhân hàng   tại TQ
1 Tụ bù hạ thế mã BSMJ0.45-50-3 Type model: BSMJ-0.45-50-3, sang rate out put 50KVA. Rated   current 64A, 50Hz, connection mode ▲. Insulation level 3KV/1min Standard GB/T 12747 IEC 60831 Shangrong blob.png 40 KHOATHV ANH   Quỳnh 40 Hàng đã   về đủ
2 6MBP20RTA060-01 Transitor Module 20A-600V
    Hàng mới 100%
   
Trung   Quốc IGBT blob.png 30 LOANTT Anh Nguyện 30 Hàng đã   về đủ
3 931BS-100M Toko Dán blob.png 100 DongPT Anh Việt 100 Hàng đã   về đủ
4 ESP62/14 33R J Điện trở 33 OHM Siemens blob.png 4 Dongpt Anh   Thắng 4 Hàng đã   về đủ
5 IRF244 Herit ( logo như ảnh) 2DIP blob.png 20 DONGPT Anh Trung 20 Hàng đã   về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay