Hàng Trung Quốc mới về ngày 04/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 05/10/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 hd74ls245p Octal   Bus Transceivers Renesas dip20
  5
Ducdt anh   Lộc Hàng   đã về đủ
2 A4504 Hàng   mới 100%
    Kiểu chân: SOP-8
    (Đặt gần nhất ngày 04/12/2015)
AVAGO SOP-8 500 LOANTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
3 A20B-3300-0170 Hàng   cũ đã qua sử dụng,mới 90% bảo hành 3 tháng FANUC 1 LoanTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
4 A20B-3300-0120 Hàng   cũ đã qua sử dụng,mới 90% bảo hành 3 tháng FANUC
  1
LoanTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
5 A20B-3900-0131 Hàng   chính hãng mới 100% FANUC 1 LoanTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
6  A90L-0001-0507#A (   9WF0424F6D03) Mới   chính hãng, có giắc cắm 10 LOANTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
7 A16B-2203-0650  Hàng   cũ đã qua sử dụng,mới 90% bảo hành 3 tháng FANUC 1 LoanTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
8 AQY210EH  AQY210EH     PANASONIC  15+  SOP-4
     
SOP4             30 DONGPT Anh   Hưng Hàng   đã về đủ
9 AD7731BRZ Analog   Devices SOIC-24               3 DONGPT Anh   Hưng Hàng   đã về đủ
10 MCP6282-E/SN  Microchip 8-SOIC           160 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
11 DSPIC30F4011-30I/PT Microchip 44-TQFP             50 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
12 MAX6675ISA+ Maxim 8-SOIC             50 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
13 SN74LVC4245 Octal   Bus Transceiver and 3.3-V to 5-V Shifter With 3-State Outputs Texas Intruments SOIC   24
    (Chú ý mua đúng kiểu chân khách Yêu cầu )
4 Ducdt A   Thành Hàng   đã về đủ
14 TỤ   cao áp 471/1KV Dip
  1000
Dinhttk Anh Khánh  Hàng   đã về đủ
15 TỤ   HÓA 100uF/16V
  ø5x11mm hoặc ø5x7mm
Dip
  1000
Dinhttk Anh Khánh  Hàng   đã về đủ
16  1N4007
  Diode Switching
SMD
  2000
Dinhttk Anh Khánh  Hàng   đã về đủ
17 TA78M05F Hàng   mới chính hãng Toshiba TO-252              30 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
18 TA48M033F Hàng   mới chính hãng Toshiba TO-252              30 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
19 TA78M15F Hàng   mới chính hãng Toshiba TO-252              30 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
20 74S1053 Hàng   mới chính hãng TI SOP20-5.2mm             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
21 74LS123 Hàng   mới chính hãng TI SOP16-5.2mm             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
22 74HC04A Hàng   mới chính hãng Toshiba SOP-14             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
23 HD29050H Hàng   mới chính hãng SOP-20             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
24 HD29051 Hàng   mới chính hãng SOP-16             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
25 16108FP Hàng   mới chính hãng SOP16-5.2mm             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
26 TKC150LB Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm TKC DIP               6 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
27 A61L-0001-0142   (LM64P101) Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sharp LCD               8 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
28 LQ10D368 Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sharp LCD               5 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
29 IGBT   H25R1202  lô sx cũ giá 7 tệ/ con IGBT             40 HUYVN ANH   HIẾU Hàng   đã về đủ
30 L6225N IC               5 HUYVN ANH   NGHĨA Hàng   đã về đủ
31 U1640G Lâm   có xác nhận lại giá qua Skype On TO-220
  20
KHOATHV Chị   Trúc Hàng   đã về đủ
32 LM358 Lâm   có xác nhận lại giá qua Skype DIP-8
  20
KHOATHV Chị   Trúc Hàng   đã về đủ
33 FQPF13N50C Lâm   có xác nhận lại giá qua Skype Fairchild TO-220
  20
KHOATHV Chị   Trúc Hàng   đã về đủ
34 VIPER12A Lâm   có xác nhận lại giá qua Skype ST DIP-8
  20
KHOATHV Chị   Trúc Hàng   đã về đủ
35 TTP223-BA6 SOT-23           500 KHOATHV Anh   Dũng Hàng   đã về đủ
36 TTP224N-BSB Tontek SSOP-16           100 KHOATHV Anh   Dũng Hàng   đã về đủ
37 STK611-721-E Half   Bridge (3) Driver AC Motors Power MOSFET 19-SIP On 19-SIP               5 KHOATHV Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
38 AT89S52-24JU             10 HUYVN ANH   TUẤN ANH Hàng   đã về đủ
39 IR2233J International PLCC-32             20 THANGTV ANH   TƯ Hàng   đã về đủ
40 PS9687 SOP8             20 THANGTV ANH   TƯ Hàng   đã về đủ
41 HNC25LX Pin   6             10 THANGTV ANH   TƯ Hàng   đã về đủ
42 PS305D Bộ   nguồn một chiều 0 -30v 5A  1 DUNGLT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
43 GP2301-TC41-24V  Màn   hình Trung   Quốc 2 DUNGLT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
44 ENCODER   38-2500P8-L3 TAMAGAWA   SEIKI               2 HUYVN ANH   ĐỨC Hàng   đã về đủ
45 MZC200TS120S Mua   loại hàng TQ giá rẻ 1 Loantt Chị Phương Hàng   đã về đủ
46 GFC1602M-GRNE-JP02 Hàng   mới
    lưu ý mua đúng kiểu chân như trong Link
TQ LCD   màu nền xanh,
    loại 16×02,
    chữ trắng 
1 Linhtt Anh   QUÊ VŨ Hàng   đã về đủ
47 GFC1602M-GRNE-JP02 Hàng   mới
    lưu ý mua đúng kiểu chân như trong Link
TQ LCD   màu nền vàng
    loại 16×02,
     chữ đen
1 Linhtt Anh   QUÊ VŨ Hàng   đã về đủ
48 EW50114NCW  mua   hàng TQ đặt gần nhất 05/09/2016
  2
LOANTT Anh Hoàn Hàng   đã về đủ
49 Con   lăn đồng tiếp điện A-05B 800 DUNGLT Anh   Hải Hàng   đã về đủ
50 Nguồn   12V 30A 60 DucDT Anh   Phương Hàng   đã về đủ
51 57J1856-442-SC Động   cơ bước JMC 2 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
52 2HSS57 Loại   24V JMC 2 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
53 86J18101-450 Động   cơ bước oy JMC 2 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
54 86J1865-828 Động   cơ bước ox JMC 2 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
55 2DM860 JMC 4 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
56 NL6448AC30-10 màn   hình 1 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay