Hàng Trung Quốc mới về ngày 05/12/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 02/12/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 GBT   GM4400 Pin
  3
DINHTTK Anh   QUANG  HÀNG VỀ ĐỦ 
2 PM20CEE060-5  IGBT  MITSUBISHI  20 chân cắm 5 Phạm   Thị Đông Anh Linh  HÀNG VỀ ĐỦ 
3 MIG10J503H IGBT 30 chân cắm 5 Phạm   Thị Đông Anh Linh  HÀNG VỀ ĐỦ 
4 ổ cắm 
  Ổ cắm kéo dài Loại dài 20m – ổ cắm 3 lỗ – dây     2×2.5mm2 – 15A/220VAC – Có CB 
điện áp 10-16A 3 Loantt Anh Nghĩa  HÀNG VỀ ĐỦ 
5 KSD301   Relay nhiệt KSD301 120 độ 10A 250V thường   đóng  Relay 2 ĐỒNG  HÀNG VỀ ĐỦ 
6 SIM5320E Mua   đúng link khách gửi
  100
DUNGLT  HÀNG VỀ ĐỦ 

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay