Hàng Trung Quốc Mới về ngày 08/08/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 08/08/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 ETCR025KD Measurement   of DC leakage current, low DC current ETCR   Electronic
50
AnhTQ Anh   Bắc Hàng   đã về đủ
2 ETCR080D Measure   DC leakage current, current ETCR   Electronic 2 AnhTQ Anh   Bắc Hàng   đã về đủ
3 LMC6484IN 30 Thangtv anh   Tài Hàng   đã về đủ
4 LMC6484IM 20 Thangtv anh   Tài Hàng   đã về đủ
5 A7800 20 Thangtv anh   Tài Hàng   đã về đủ
6 A7800 50 Thangtv anh   Tài Hàng   đã về đủ
7 LCD   Sharp LQ10D368 Hàng   chính hãng mới 100%
   
SHARP 2 LOANTT Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
8 KVM-1904M loại   4ports 3 Dinhttk Anh   Hải Hàng   đã về đủ
9 NA5W-K TAKAMISAWA 600 Thangtv Anh   Lễ Hàng   đã về đủ
10 LM2576S-5.0 150 Thangtv Anh   Lễ Hàng   đã về đủ
11 Tụ   nhôm  16V   680UF 150 Thangtv Anh   Lễ Hàng   đã về đủ
12 Tụ   nhôm  220uF/50V 150 Thangtv Anh   Lễ Hàng   đã về đủ
13 5D28-100uH 0.42A   5.7×5.7x3mm 150 Thangtv Anh   Lễ Hàng   đã về đủ
14 PCB模组架72mm宽/继电器模组架/DIN35/模组盒/可根据PCB尺寸定做
  宽72mm 长 1 米

3
AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
15 PCB模组架107mm宽/继电器模组架/DIN35/模组盒/可根据PCB尺寸定做
  宽 107mm 长1 米
3 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
16 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x80mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
17 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x90mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
18 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x100mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
19 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x110mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
20 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x120mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
21 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x140mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
22 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x150mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
23 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x160mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
24 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2×170mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
25 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2×180mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
26 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2×190mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
27 Bóng   đèn cao thế LCD  KT:   2x200mm TQ 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
28 CXD1265AR Hàng   mới chính hãng Sony 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
29 D70216HGF-16 Hàng   mới chính hãng NEC 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
30 TDA8783 Hàng   mới chính hãng NXP 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
31 ADUM2400ARWZ Hàng   mới chính hãng Analog 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
32 XC2S150-PQ208AMS Hàng   mới chính hãng Xilinx 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
33 P89V664FA Hàng   mới chính hãng NXP 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
34 BT860KRF  Hàng   mới chính hãng Conexant 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
35 MAX543BCPA  Hàng   mới chính hãng Maxim 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
36 MAX543BCSA Hàng   mới chính hãng Maxim 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
37 ADUM2400BRWZ Hàng   mới chính hãng Analog 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
38 ADUM2400CRWZ Hàng   mới chính hãng Analog 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
39 CR6850T Hàng   mới chính hãng CHIP-RAIL 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
40 PS9115 30 KHOATHV Anh   Nam Hàng   đã về đủ
41 MAX491ECSD 30 KHOATHV Anh   Nam Hàng   đã về đủ
42 MAX   202 30 KHOATHV Anh   Nam Hàng   đã về đủ
43 A7840 30 KHOATHV Anh   Nam Hàng   đã về đủ
44 HEF4538BT 30 KHOATHV Anh   Nam Hàng   đã về đủ
45 SR3100 3A100V Trung   Quốc 100 Dunglt Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
46  THX203H 50 Dunglt Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
47 BZ3212 320*120*265 1 Dinhttk Vũ   Hoàng Anh Hàng   đã về đủ
48 Sun B2500 Blade 2500 mua   hàng cũ đã qua sử dụng 1 Dinhttk Anh   Hữu Tuấn Hàng   đã về đủ
49 Sun – 501-5019 – X1033A – Ethernet. 4 Dinhttk Anh   Hữu Tuấn Hàng   đã về đủ
50 224J/250V P=10mm SENSOR CURRENT 300A 5V BI MOD | L01Z300S05 | MT7177-ND | Digi-Key Corp.50 LOANTT Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
51 ADM2687EBRIZ Hàng   chính hãng, mới 100%
    RS422, RS485 Digital Isolator 5000Vrms 3 Channel 500kbps 25kV/µs CMTI   16-SOIC (0.295″, 7.50mm Width)
Analog   Devices Inc. 1 Linhtt Anh   Dương Hàng   đã về đủ
52 ZXCT1041E5TA Diodes   Incorporated 50 KHOATHV Anh Hùng Hàng   đã về đủ
53 MA16x75SCALB AIRTAC
2
DUNGLT Hàng   đã về đủ
54 TN20-30-S AIRTAC 2 DUNGLT Hàng   đã về đủ
55 TN20-50-S AIRTAC 2 DUNGLT Hàng   đã về đủ
56 MAL20x250SCALB AIRTAC 2 DUNGLT Hàng   đã về đủ
57 3V1-06B Điện   áp 24VDC AIRTAC 20 DUNGLT Hàng   đã về đủ
58 CS1-J AIRTAC 8 DUNGLT Hàng   đã về đủ
59 SR200-061 AIRTAC 20 DUNGLT Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *