Hàng Trung Quốc mới về ngày 10/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 RS-50-15 Thông số:   51W-15V-3.4A Meanwell
                1
KHOATHV Chị Thúy Hàng đã về đủ
2 LRS-50-15 Thông   số: 51W-15V-3.4A Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
3 PSD-45A-12 Thông   số: 30W-12V-2.5A Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
4 PSD-45B-12 Thông   số: 45W-12V-3.75A Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
5 PSD-45C-12 Thông   số: 45W-36~72V-12V~3.75A  Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
6 Micrologic   5.0A AAV73099 Schneider               1 KHOATHV Anh   Hán Hàng   đã về đủ
7 BBT 118 IS1               1 HUYVN ANH   TUẤN Hàng   đã về đủ
8 XC2S100EPQ208 Đã từng đặt hàng   20160412_CNHCM_TQ XILINX QFP               4 KHOATHV Anh Tri Hàng   đã về đủ
9  SI4133-D-GT IC SYNTHESIZR   RF1/RF2/IF 24TSSOP Silicon Labs 24TSSOP 10 Dinhttk Anh Hải  Hàng   đã về đủ
10 qh16-1150 hàng mẫu anh tuyển 8 Hàng   đã về đủ
11 qh16-1147
  hàng mẫu anh tuyển

  8
Hàng   đã về đủ
12 450V470UF 35X50mm Mua   đúng link khách gửi DIP 30 Phạm   Thị Đông Tiệp Hàng   đã về đủ
13 XTR105U Đã   từng đặt hàng 20160615_CNHCM_TQ BB SOP-14 20 KHOATHV Anh Sang Hàng đã về đủ
14 121PW181 bo cap áp 2 Dunglt Hikari Hàng đã về đủ
15 AT89C51 đặt   trước cho dung  DIP-40 160 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
16 CD4511BE DIP-16 170 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
17 KA7805 TO-220 160 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
18 ULN2003A  TI     15+ SOP-16 340 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
19 M5218AL ZIP-8 80 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
20 TC4066BP DIP-14 90 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
21 NCV4276-25G TO263-5 3 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
22 A1412 TO-252 20 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
23 BTS721L1 SOP-20 15 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
24 2SC4546 TO-220 20 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
25 HEF4081BT SOP-14 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
26 B57460 SOP-14 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
27 TL4941 SOP-16 10 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
28 SFH756V 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
29 NJM2902M SOP-14 10 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
30 SFH250V 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
31 LMC66 SOP-8 10 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
32 M27C512-12F1 DIP-28 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
33 GAVR-8A 5 Anhtq Anh   Nam  Hàng đã về đủ
34 Yêu   cầu mua đúng link ZTE 100 Loantt Anh   Nghĩa Hàng đã về đủ