HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 13/06

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 13/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm tra Ghi chú
1 SZL-WL-A LIMIT   SWITCH 300VAC-10 A HONEYWELL 4 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
2 5V2A đã   đặt gần nhất ngày 6/5/2016 20 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
3 Adapter   12V2A jack   plug 2.5mm 0.7mm 10 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
4 TC10K   (103) loại   đầu keo 90 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
5 XH   2.54 4P  100 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
6 Unicom   3G  phiên   bản WIFI Cát , màu trắng 1 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
7 NES-15-24
  24V-0.7A 
Meanwell
  20
DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
8 R10-R2P2-V15.0K Loại   115VDC,  5 KHOATHV Huế  Hàng đã về đủ
9 CDD-80船用电笛24V   船用高音喇叭80W 喊话器船用电子雾笛渔检 Mua   theo Link khách gửi 3 AnhTQ Anh Nam Gia Bình Hàng đã về đủ
10 SGA4586Z  30 LOANTT Anh Hào Hàng đã về đủ
11 ADM485AR 
  20
AnhTQ Anh Việt Hàng đã về đủ
12 ADM706SAR  15 AnhTQ Anh   Việt Hàng đã về đủ
13 SN65LVDS32D  20 AnhTQ Anh   Việt 20 Hàng đã về đủ
14 AT91RM9200   QI-002  Trung   Quốc 1 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
15 LXT972ALC   A4  Trung   Quốc 5 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
16 LXH244A Trung   Quốc 5 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
17 LVC14A Trung   Quốc 5 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
18 MT48LC4M16A2TG Trung   Quốc 10 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
19 LM393 Trung   Quốc 5 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
20 EPM3032A Trung   Quốc 5 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
21  45BD021B  Trung   Quốc 5 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
22 LVTH16245A Trung   Quốc 10 DUNGLT HKR Hàng đã về đủ
23 Tụ   điện dán 222, kiểu chân 1206, điện áp chịu đựng 400V
               100
DONGPT Anh Nam Hàng đã về đủ
24 Điện   trở dán 430K, kiểu chân 1206          100 DONGPT Anh Nam Hàng đã về đủ
25 Điện   trở dán 3 Ohm, sai số 1%, kiểu chân 0805 (3R00, 0805)          100 DONGPT Anh Nam Hàng đã về đủ
26 MB6F            32 DONGPT Anh Nam 32 Hàng đã về đủ
27 Điốt   chân dán ES1D            25 DONGPT Anh Nam 25 Hàng đã về đủ
28 BP3135            15 DONGPT Anh   Nam Hàng đã về đủ
29 PE4257 Chính   hãng 50 DUNGLT Anh Lê Ngọc Du Hàng đã về đủ
30 Gali-51+ Mini   Circuits Trung   Quốc 30 DUNGLT Anh Lê Ngọc Du Hàng đã về đủ
31 HMC541LP3E Trung   Quốc 5 DUNGLT Anh Lê Ngọc Du Hàng đã về đủ
32 Gali-6+ Mini   Circuits Trung   Quốc 15 DUNGLT Anh Lê Ngọc Du Hàng đã về đủ
33 MAR-4SM+ Mini   Circuits Trung   Quốc 20 DUNGLT Anh Lê Ngọc Du Hàng đã về đủ
34 OPA4170AIDR
  IC OPAMP GP 1.2MHZ RRO 14SOIC
Texas   Instruments            10 DONGPT Anh   Việt Hàng đã về đủ
35 LF444CN/NOPB
  hàng loại 1
Texas   Instruments
                  5
DONGPT Anh   Việt Hàng đã về đủ
36 tas5342a             2 THANGTV Anh   Kiên Hàng đã về đủ
37 ULN2804A ST          400 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
38 CD4098BE Anh   hỗ trợ cho hàng về sớm nhất TI          400 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
39 T6A39 Kiều   hình chữ nhật Toshiba            10 KHOATHV Anh Sang Hàng đã về đủ
40 NT7086PQ Kiểu   hình vuông Neotec            10 KHOATHV Anh Sang Hàng đã về đủ
41 SA50A 1   bộ gồm:
    – 1 đầu cảm biến (đầu cảm biến nhiệt độ trong khoảng 0-500 độ C)
     – 1 bộ hiển thị nhiệt độ kích thước 48*48 mm
Trung   Quốc 3 DUNGLT PMTT hàng   đổi cho khách Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay